Languages

Календар

May 2021
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ukrainian for beginners

Експертні пропозиції щодо вдосконалення Регіональної Програми підтримки національно-культурних товариств та української діаспори

Пропозиції розроблені Буковинським центром виборчих технологій в рамках проекту “Громадська експертиза виконання Програми підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області та української діаспори на 2007-2009 роки”.

1) Чинна Програма передбачає здійснення державної етнополітики в краї за трьома напрямками: 1) державна підтримка національно-культурних товариств області; 2) забезпечення повноцінного розвитку освітньо-культурних, інформаційних потреб етнічних громад краю; 3) підтримка української діаспори в Румунії та Молдові.

По-перше, варто наголосити на тому, що вказані напрямки хоча і є близькими, однак третій достатньо відносно корелює із першими двома. А саме, підтримка діаспори несе в собі окреме змістовне навантаження і, за визначенням, реалізовується не тільки поза межами області, а й за межами країни. Тому пов’язувати підтримку діаспори із забезпеченням етнічної стабільності в області в рамках єдиної Програми видається недоцільним й методологічно некоректним. По-друге, впродовж часу дії чинної Програми фінансування підтримки української діаспори проводилося переважно за залишковим принципом та зіштовхувалося із рядом організаційних проблем. По-третє, ефективність державної підтримки української діаспори може зрости у випадку виокремлення та закріплення цієї проблематики в окремому нормативно-розпорядчому документі.

Зважаючи на ці міркування пропонується  розділити чинну Програму на дві окремі програми, а саме: Програма підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області та Програма підтримки української діаспори в Румунії та Молдові.

Розділення програм дозволить не тільки надати дієву допомогу українцям, які проживають у сусідніх країнах, але й дозволить залучити кошти на їх підтримку з інших недержавних джерел, зокрема із загальноєвропейських фондів.

2) Хоча назва чинної програми і містить словосполучення “підтримка національно-культурних товариств, етнічних громад”, насправді закладені в ній механізми фактично унеможливлюють співпрацю органів влади із тими етнічними громадами, а) національно-культурні товариства яких не проявляють належної активності, чи б) які взагалі не мають власних національно-культурних товариств.

Тому в новій Програмі підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області слід прописати форми та механізми прямої підтримки взаємодії владних органів із нечисельними, інституційно неорганізованими етнічними громадами.

Зокрема пропонується включити у названу Програму наступні заходи:

 • організовувати регулярні зустрічі посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із представниками нечисельних етнічних громад;

 • безоплатно надавати приміщення для проведення зборів нечисельних етнічних громад;

 • розробити пакет типових документів для реєстрації національно-культурних товариств чи громадських організацій нечисельних етнічних громад;

 • розробити механізм правової підтримки нечисельних етнічних громад;

 • сприяти громадським організаціям у написанні грантових проектів для підтримки нечисельних етнічних громад;

 • оголосити конкурс на створення та видання газети (вісника, альманаху чи тематичної вкладки для існуючих друкованих ЗМІ), спрямованої на презентацію та популяризацію національних культур нечисельних громад, висвітлення їхньої діяльності;

 • передбачити виділення приміщення для створення музею національних культур, що сприятиме підтриманню іміджу Буковини як поліетнічного та толерантного краю;

 • оголосити конкурс серед наукових інституцій краю на систематичне проведення моніторингу громадської думки щодо визначення рівня толерантності та терпимості у міжетнічних відносинах;

 • розмістити на офіційних веб-сторінках органів державної влади та місцевого самоврядування рубрик “Етнонаціональні відносини”, в яких розміщувати довідкову інформацію про діяльність національно-культурних товариств, заплановані та проведені заходи, ініціативи владних структур щодо збереження культури національних меншин тощо.

3) У новій Програмі підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області прописати, що в період її дії органи виконавчої влади ініціюють та фінансово й організаційно забезпечать створення Асоціації нечисельних етнічних громад Чернівецької області (назва робоча й може коригуватися). Завданням цієї асоціації можуть бути: а) забезпечення представництва інтересів тих етнічних громад, що не мають власних національно-культурних товариств чи громадських організацій, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; б) налагодження взаємодії між нечисельними етнічними громадами краю; в) координація діяльності національно-культурних товариств, в т.ч. проведення спільних заходів;                      г) забезпечення міжетнічного та між культурного діалогу на теренах люласті.

4) В області проживає ромське населення, представники якого фактично виключені із громадсько-політичного та культурного життя краю. Роми інституційно неорганізовані й у найближчому майбутньому навряд чи спроможуться створити власне національно-культурне товариство. Тому в новій Програмі підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області необхідно, по-перше, передбачити заходи з підтримки ромського населення; по-друге, прописати, що виконавцями цих заходів можуть бути громадські організації (в т.ч. національно-культурні товариства); по-третє, відбір ГО, які залучатимуться до реалізації цих заходів, та відбір проектів з реалізації національно-культурних прав ромів проводити виключно на конкурсній основі; по-четверте, в новій Програмі передбачити, що порядок проведення конкурсного відбору визначатиметься окремим положенням, яке розробляється та затверджується управлінням внутрішньої політики ОДА.

5) У новій Програмі підтримки національно-культурних товариств, етнічних громад Чернівецької області передбачити, що кожного року певна, фіксована частина коштів, які виділяються з обласного бюджету на підтримку національно-культурних товариств та етнічних громад, розподіляється між товариствами на конкурсній основі, відповідно до розроблених та поданих ними грантів. Передбачити, що участь у конкурсі можуть брати й інші громадські організації, за умови, що їхні проекти стосуватимуться етнонаціональної сфери життя краю. Конкурсний відбір грантів, поданих національно-культурними товариствами та громадськими організаціями проводити до 1 травня. До складу комісії, що вивчатиме та даватиме рекомендацію щодо підтримки чи відхилення грантових пропозицій, включити посадових осіб управління внутрішньої політики (обов’язково), управління культури, управління преси та зв’язків з громадськістю (за потреби), профільної постійної депутатської комісії обласної ради (обов’язково) та окремих членів Громадської ради і Ради з питань етнонаціональної політики при голові Чернівецької ОДА (за потреби і за згодою).

6) У новій Програмі підтримки української діаспори в Румунії та Молдові передбачити, що виконавцями заходів з підтримки української діаспори можуть бути громадські організації. Конкурсний відбір організацій та проектів обов’язковий. Порядок конкурсного відбору аналогічний до того, про який йшлося в попередньому пункті.

7) У нову Програму підтримки української діаспори в Румунії та Молдові доречно включити наступні заходи:

 • участь делегацій Чернівецької області у проведенні Шевченківських днів на території Румунії та Молдови;

 • участь делегацій Чернівецької області у проведенні традиційних у Молдові днів слов’янської писемності і культури;

 • ознайомчі поїздки до Чернівецької області учнів тих навчальних закладів Румунії та Молдови, в яких вивчається українська мова;

 • поїздки фольклорних колективів з програмою новорічних та Різдвяних колядок у населенні пункти Румунії та Молдови, де компактно проживають українці;

 • передача школам, будинкам культури літератури українською мовою, відео та музичних дисків, інформаційних матеріалів;

 • передбачити можливість підписки на культурологічні видання (газети, журнали) для шкіл, будинків культури тих населених пунктів Румунії та Молдови, де компактно проживають українці;

 • виготовлення/закупівля та передача костюмів самодіяльним фольклорним колективам українських громад в Румунії та Молдові;

 • оголошення конкурсу на створення та підтримку культурологічного сайту в мережі Інтернет, цільовою аудиторією якого будуть представники української громади в Румунії та Молдові;

 • оголошення конкурсу на закупівлю та безоплатну передачу комп’ютерної техніки (з можливістю підключення до мережі Інтернет) для шкіл, будинків культури тих населених пунктів Румунії та Молдови, де компактно проживають українці.

8  ) В обох нових програмах чітко прописати порядок звітування національно-культурних товариств та громадських організацій за використані кошти. Передбачити, що ця процедура повинна містити не тільки подання звіту про використання коштів та видаткових накладних (як про це йдеться у чинній Програмі), а й обов’язкове написання т.зв. творчого звіту, в якому містилися б результати діяльності, а також кількісні та якісні показники, що дають змогу оцінити ефективність використання виділених коштів для етнонаціонального розвитку краю. Відсутність або неналежне складання творчого звіту може бути підставою для зменшення обсягів чи припинення фінансування національно-культурних товариств й громадських організацій.

Scridb filter

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>