Languages

Календар

July 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ukrainian for beginners

Українська діаспора в Республіці Молдова

Українці в Республіці Молдова.

За даними перепису 1989 року українці становлять 13,8% (600,336 жителів) від загальної чисельності населення РРеспубліки. Українці становлять у Молдові третю за чисельністю лінгвістичну спільноту. Носіями української мови у Молдові є понад 400 тис. осіб (9,2 % населення Республіки), з яких більшість володіє розмовною, але не літературною українською мовою. У 1989 році з загального числа представників української національності (600,366 осіб) українську мову назвали рідною 370 тис.осіб, молдавську мову – 9,5 тис.осіб, російську – 220 тис., інші мови – 755 осіб. Вільно володіють українською мовою 52 тис. українців Молдови.

За даними перепису 2004 року в Республіці Молдова кількість українців становила 282406 осіб. Варто відзначити, що при цьому не обліковувалось населення Придністров’я й Бендер, де за даними перепису 2004 року проживає понад 160 тис. українців.

Українці становлять у Молдові третю за чисельністю лінгвістичну спільноту. Носіями української мови у Молдові є понад 181 тис. осіб.

У Молдові є більш, ніж 300 населених пунктів, у яких українське населення становить більшість, основна маса українського населення зосереджена в північних та східних регіонах Республіки.

Законодавче забезпечення розвитку української національної культури

у Республіці Молдова

Починаючи з кінця 80- х років, у Республіці Молдова формується правова база в галузі міжетнічних відносин.

1 вересня 1989 року був прийнятий Закон про функціонування мов на території Республіки Молдова. Зазначений нормативний акт і донині є основним актом, що регулює використання й функціонування мов на території Республіки Молдова. Закон гарантує використання української мови для задоволення національно-культурних потреб українського населення Республіки, закріплює можливість використання української мови в якості мови спілкування з органами державної влади, гарантує право на виховання й навчання українською мовою .

У 1989 році прийнята Державна комплексна програма забезпечення функціонування мов на території Республіки Молдова. Окремий розділ Програми присвячений функціонуванню української мови в республіці. У цей час Департамент міжетнічних відносин розробляє проект нової програми.

Також у цей час розглядається питання про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, підписаної Республікою Молдова 11 липня 2002 року.

Двосторонні угоди

23 жовтня 1992 року в Кишиневі був підписаний Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Республікою Молдова й Україною (набув чинності 5 січня 1997 року). Відповідно до положень Договору, Сторони гарантують забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин у повній відповідності з нормами, закріпленими у документах ООН і ОБСЄ. Сторони забезпечують особам, що належать до їхніх національних меншин, і які проживають на території відповідної Сторони, як індивідуально, так і разом з іншими членами своєї групи, право на свободу вираження, право на збереження й розвиток етнічної, культурної, мовної й релігійної самобутності, забезпечують захист від будь-яких спроб асиміляції проти їхньої волі.

Українська мова в сфері освіти, культури, науки, ЗМІ

Освіта

Починаючи з кінця 80- х – початку 90- х років, у Республіці Молдова поступово створюються умови для використання української мови у сфері освіти. У цілому ряді шкіл Республіки українська мова й література введені як окремі предмети, створені експериментальні класи, у яких процес навчання здійснюється українською мовою.

У 2006-2007 навчальному році в 57 навчальних закладах Республіки (без обліку Придністровського регіону), у тому числі в 6-ти ліцеях, українська мова й література вивчаються як навчальна дисципліна 3 години на тиждень. У трьох навчальних закладах Республіки – у ліцеї с.Унгурь (р-н Окниця), ліцеї с.Нихорень (р-н Ришкани), школі м.Бричани функціонують експериментальні класи (18 класів), де процес навчання ведеться українською мовою .

Крім того, українська мова вивчається в більш, ніж 30- ти навчальних закладах Придністров’я.

У цей час у вищих навчальних закладах України навчаються 91 осіб, з яких 3 – в аспірантурі.

У Бєльцькому педагогічному університеті ім. А.Руссо створена (1994 рік) і функціонує кафедра української мови й літератури, яка готує вчителів української мови й літератури початкових, середніх і старших класів. На цей час підготовлено майже 100 вчителів.

У Липканському педагогічному коледжі здійснюється підготовка вихователів дитячих садків і вчителів української мови для початкових класів (з 1993 року).

Значна частина вчителів української мови й літератури підготовлена в Україні. Щорічно майже 30 вчителів проходять курси підвищення кваліфікації в Україні.

У Республіці підготовлені й видані підручники української мови й літератури, а також підручники для шкіл з українською мовою навчання. Над розробкою зазначених підручників працюють молдавсько-українські творчі колективи вчених вчителів – практиків. У середніх навчальних закладах Республіки, де вивчається українська мова, введено курс «Історія, культура й традиції українського народу».

У Міністерстві освіти Республіки Молдова діє Відділ навчання мовами національних меншин, що займається  питаннями викладання українською мовою .

Культура

У м. Кишинів силами Товариства української культури в Республіці Молдова, а також ряду інших українських етнокультурних організацій, при Храмі св. Володимира створений і функціонує Культосвітній центр, при якому відкрито музей «Українці в культурі Молдови», також постійно (з 1999 року) функціонує «недільна школа», де вивчається українська мова й культура українців, історія України. Школу відвідують в основному діти 1-4 класів.

З 1991 року в м.Кишиневі постійно функціонує Бібліотека української літератури ім. Лесі Українки. Бібліотека володіє великим фондом літератури на українській й інших мовах, серед якої: твори класиків української літератури – Т.Шевченко, Л.Українки, І.Франко, І.Нечуй-Левицкого, доробки сучасних українських письменників – О. Гончара, П.Загребельного. Значну частину фонду становлять періодичні видання України. Бібліотека проводить значну кількість культурних заходів – зустрічі з цікавими людьми, вечори з відзначення ювілейних і пам’ятних дат України, літературні вечори, виставки.

Постійно поповнюється книжковий фонд українською мовою в районних бібліотеках.

У цей час у Республіці Молдова діють 259 українських фольклорних колективів, їх яких 11 – зразкові.

Традиційним стало проведення в Республіці щорічних новорічних свят, Днів слов’янської писемності й культури, Етнокультурного фестивалю, заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. У всіх цих заходах беруть активну участь українські творчі колективи, а також етнокультурні організації, як республіканські, так і місцеві. Крім того, українці щорічно організовують заходи у рамках відзначення  Шевченківських днів, днів пам’яті видатних діячів культури, відзначають День незалежності України, інші знаменні дати української історії, народні свята.

Великий внесок у розвиток і збагачення культури Молдови вносить створений у 1994 році Благодійний фонд професійних художників українських народних майстрів «Ренаштере – Відродження» Республіки Молдова (кер.Осередчук Е.П.). Членами Фонду є понад ста художників, школярів й студентів. Із самого початку своєї діяльності Фонд проводить велику культосвітню роботу: постійно організовує тематичні виставки, бере активну участь в різного роду заходах республіканського й міжнародного рівня. Традиційним стало проведення виставок, присвячених пам’яті Т.Г.Шевченка, виставки із приводу Дня незалежності України, Днів слов’янської писемності й культури в Республіці Молдова й ін.

Значною подією стало відкриття 12 березня 2002 р. у м. Бєльці пам’ятника Т.Г.Шевченка. Пам’ятник був встановлений за активної участі Товариства української культури в Республіці Молдова, при сприянні адміністрації муніципалітету Бельць і обласної адміністрації Львівської області.

Наука

При Інституті міжетнічних досліджень Академії наук Молдови діє Відділ історії, мови й культури українського населення Молдови, створений в 1991 році. Інститут займається вивченням історії українців Молдови, мови місцевого українського населення, фольклору, етнології українців. Співробітники відділу разом з Міністерством освіти Республіки Молдова беруть участь у розробці підручників української мови й літератури, а також підручників для шкіл з українською мовою навчання.

За час роботи Відділу його співробітниками підготовлено й видано безліч книг і монографій – «Нариси історії етнографічного вивчення українського населення Бессарабії XIX – початку XX століть» (2001 р.), «Український театр на кишинівській сцені» (1995 р.), «Сторінки літопису» (1998 р.), «Змови півночі Молдови» (2002 р.); надруковано понад 200 наукових, науково-популярних і методичних статей, доповідей, праць. У цей час готується до видання збірник статей з актуальних питань україністики.

Понад сорок років над вивченням української тематики, а також історії, мови й культури етносів Молдови плідно працює академік Академії наук Молдови й письменник К.Ф. Попович – автор понад 500 публікацій та 40 книг, а у тому числі монографій «Український театр на кишинівській сцені» (1995 р.), «Сторінки літопису» (1998 р.).

Засоби масової інформації

Компанія «Телерадіо-Молдова» регулярно транслює на всю територію Республіки теле- і радіопередачі українською мовою. Щотижня виходить в ефір телевізійна програма українською мовою «Світанок» (35хв.), радіожурнал «Відродження» (30-45 хв.). У районі Бричан і муніципалітету Бельць місцеві теле- і радіостанції транслюють передачі українською мовою. На території Республіки ретранслюються передачі телерадіокомпаній України.

Силами Союзу українців Молдови «Заповіт» видається республіканська газета «Рідне слово». У м. Рибниця (Придністров’я)  видається газета українською мовою «Гомін».

У Республіці Молдова видається художня й наукова література українською мовою. Однак регулярного книговидання українською мовою в Республіці немає.

Участь українського населення

в економічному і громадському житті Республіки.

Українське населення Республіки представлене практично у всіх сферах національної економіки – промисловості, торгівлі, охороні здоров’я, сільському господарстві, а також воно презентовано в науці й культурі Республіки.

Українці Молдови беруть активну участь у суспільному житті країни.

У цей час при Департаменті міжетнічних відносин акредитовано 8 суспільних етнокультурних об’єднань українців, що мають республіканський статус і зареєстровані Міністерством юстиції Республіки Молдова, серед яких: Товариство української культури Республіки Молдова (створене в 1990 р.), Громада українських жінок Республіки Молдова (1993 р.), Українська громада Республіки Молдова (1994 р.), Товариство «Просвіта» ім..Т.Шевченка (1994 р.), Благодійний фонд професійних художників українських народних майстрів «Ренаштере – Відродження» Республіки Молдова (1994 р.), Союз українців Республіки Молдова (1995 р.), Союз українців Молдови «Заповіт – Моштенире» (2002 р.), Асоціація української молоді Молдови «Злагода» (2004 р.).

Керівники всіх зазначених українських організацій є членами Координаційної ради етнокультурних організацій, що діє в якості дорадчого органу при Департаменті міжетнічних відносин.

У районах Бричани, Келераш (с. Хиржавка), Криулень (с. Белцата), Єдинець, Фалешти, Глодень, Орхей (с.Іванча), Ришкань, Сорока, Тараклія (с.Мусаит), муніципалітетах  Кишинів й Бельци діють місцеві суспільні етнокультурні об’єднання українців.

Асоціація Української Молоді в Республіці Молдова «Злагода» (далі -організація) була створена відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова від 07.10.2004 р., відповідно до протоколу установчих зборів організації, до протоколу № 37 засідання Президії Української Громади в РМ.

Статут організації зареєстрований Міністерством юстиції РМ 14.01.2005 р.

Організація акредитована в Бюро Міжетнічних відносин РМ, Посольством України в РМ. Керівництво організації бере участь у координаційній раді Української Громади в РМ. Організація є молодіжним крилом Української Громади в Молдові.

У своїй діяльності організація керується міжнародними угодами, однією зі сторін яких є РМ, чинним законодавством РМ, партнерськими угодами з іншими громадськими організаціями, як на території РМ, так і за її межами, своїм Статутом.

Організація керується ідеями демократії, територіальної цілісності Республіки Молдова, неприпустимості дискримінації за расовою, статевою, релігійною, національною ознакою.

Організація виступає за:

– консолідацію (об’єднання, зімкнення) української молоді, що проживає на території РМ;

– підвищення соціальної активності української молоді;

– зміцнення братніх, дружніх, ділових відносин із історичною Батьківщиною;

– зміцнення відносин з молодіжними організаціями громад українців, що проживають за межами історичної Батьківщини;

– збереження, збільшення, наступність культурної спадщини українців, що проживають на території РМ;

– за співробітництво молодих українців, як частини громадянського суспільства РМ, з органами державного управління Республіки, у рамках прийняття зазначеними органами молодіжної політики;

– за плідне співробітництво з органами державної влади й організаціями  громадянського суспільства РМ, у рамках спільної роботи, спрямованої на успішну інтеграцію РМ у Європейське Співтовариство.

Представництва:

на сьогоднішній день у Республіці функціонують 4 зареєстрованих представництва Асоціації Української Молоді «Злагода» у місцях компактного проживання українців у Молдові це – Единці, Тецкани, Ришкани, Нагорени. До кінця поточного року планується відкрити ще стільки ж.

Партнерство зі ЗМІ:

Державна компанія «ТЕЛЕ-РАДІО Молдова»:

– телепередачі про українську молодь у рамках Програми «Світанок»;

– цикл радіопередач, представлених українською молоддю у рамках радіопрограми

«Відродження»;

– представники ЗМІ локального значення (газети, телебачення).

Scridb filter